جدید ترین مطالبمن نکردم آقا من ن ک ر د م

حالش خوب نیست، نگرانشم. احساس میکنم مدل جوجه گنجیشک زیر بارون مونده شده، بغل لازم داره یه دل سیر گریه کنه.. همه منو مقصر میدونن مثلا میخوان مرحمش باشن با بد کردن من زخمشو عمیقتر میکنن! خودم میدونم خراب کردم ولی نه اونجوری که اونا میگن! از عمد نکردم که.. دقیقاً شده شبیه باتلاق هرچی بیشتر دست و پا میزنم بدتر و بدتر و بدتر... خسته شدم به خدا! دلم میخواد وایسم بگم فرض کن همه اینا یه کابوس بوده بیا برگردیم از اول.